Pilový kotouč - blog o kotoučích

Diamantové řezné kotouče

diamantový kotouč, kotouče, pilové kotouče

Diamantové řezné kotouče jsou hlavně určeny pro profesionální použití. V této oblasti, a to především v průmyslové a řemeslné výrobě, roste pořád tlak na intenzifikaci výrobních procesů, který závisí především na produktivitě práce a zkracování neproduktivního času.

Užití diamantových kotoučů

Diamantové kotouče reprezentují svými vlastnostmi možnost až mnohonásobného prolongované životnosti. Vynikají svojí vysokou přesností, výkonností, trvanlivostí, vyšší bezpečností při práci a v neposlední řadě intenzívnější hygienou práce díky eliminaci prašnosti a hluku. Tato skupina kotoučů se uplatňuje obzvláště v oblasti pozemních a inženýrských staveb, sklářství, u pokrývačů a kameníků, ale čím dál více hodnotí jejich vysokou kvalitu i domácí kutilové.

Rozdělení kotoučů

Rozdělit je můžeme na celo-obvodové a segmentové, které jsou od sebe odlišné typem segmentu. Celo-obvodové diamantové kotouče mají souvislý nepřerušený segment, který je k tělu kotouče většinou přichycen tzv. metodou sintrování, kdy je úroveň segmentů kotouče vytvořena „spékáním“ spojovacích materiálů – pod tlakem dosahují slisované segmenty s jádrem listu homogenního celku. Takovéto kotouče jsou vhodné obzvláště pro řezání měkkých a středně tvrdých materiálů, jako je například dlažba, keramické obklady a středně tvrdý beton, a vůbec pro aplikace, u kterých je požadován hladký řez bez vylamování hran. Tyto kotouče je ale nutné ochlazovat.

Lepší chlazení a odvod materiálu

Vůči tomu se segmentové diamantové kotouče s přerušovaným obvodem značí lepším chlazením a odvodem řezaného materiálu. Další eventualitou je pak kotouč z kovového nosiče a segmentů, které jsou k nosiči přivařeny laserem - jedná se o velice efektivní způsob připevnění segmentu k jádru listu laserovým paprskem, díky kterému jsou pak takovéto kotouče rezistentní proti extrémnímu zatížení bez nutnosti chlazení. V současnosti se jedná o ideální technologii.

Rozdělení podle použití

Další zásadní rozdělení diamantových řezných kotoučů je podle odvětví použití, tedy řezaného materiálu (kotouče na beton, keramiku, kámen, asfalt, porcelán a jiné.). Jedná se o jeden z podstatných faktorů při výběru ideálního řezného kotouče, jen tak je totiž možné dospět maximální řezné rychlosti a dlouhé trvanlivosti. Životnost diamantového kotouče je nejvíce ovlivněna metodou, jak je s ním zacházeno. Je proto třeba mít na mysli primární pravidla pro práci s těmito vysoce výkonnými nástroji:

  • kotouč je nutno přesně upevnit
  • kotouč se nesmí vystavit nárazu ani pádu
  • směr otáčení řezného kotouče, který je vyznačen šipkou, je nutné dodržovat
  • při řezání se nesmí na kotouč příliš tlačit – hmotnost nářadí je dostačující
  • je nezbytné zabraňovat přehřátí kotouče – je příhodné ochlazovat diamantový kotouč během „na prázdno“
  • možné použití kotouče je pouze pro přímý řez
  • je nezbytné dodržovat předepsané maximální otáčky kotouče
  • kotouče vyhrazené pro řezání za mokra se nesmí používat bez chlazení

Věříme, že při dodržování výše uvedených zásad vám budou diamantové řezné kotouče sloužit k vaší plné spokojenosti a značná počáteční investice se brzy mnohonásobně vrátí.